401, DT744, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (https://goo.gl/maps/8ZQRjpaVikJdLf1V6)

0963324117 | 0969291113 - ctymockimson@gmail.com

LẮP ĐẶT & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÁY CƯA CD TỰ ĐỘNG TẠI TV HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ BÌNH DƯƠNG[BIFA]


LẮP ĐẶT & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: MÁY XẺ GỖ TỰ ĐỘNG MKS600 TẠI KCN NAM TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG
  • Tên dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VIỆT - [HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG] BIFA
  • Địa chỉ: Tân Uyên, Bình Dương
  • Web: http://lamvietfurniture.com/
  • Tên thiết bị máy móc: MÁY XẺ GỖ TỰ ĐỘNG MKS600
  • VIDEO VẬN HÀNH MÁY:

Facebook Twitter Google +1 19/09/2016 11:12:33 SA