599, DT744, Ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (https://goo.gl/maps/8ZQRjpaVikJdLf1V6)

0703168357 - ctymockimson@gmail.com

LẮP ĐẶT & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MÁY CƯA CD TỰ ĐỘNG TẠI PHÚ YÊN


LẮP ĐẶT & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ: MÁY XẺ GỖ TỰ ĐỘNG MKS1200 TẠI TỈNH PHÚ YÊN
  • Tên dự án: CÔNG TY TNHH BÌNH NAM
  • Địa chỉ: Vân Canh, T. Phú Yên
  • Tên thiết bị máy móc: MÁY XẺ GỖ TỰ ĐỘNG MKS1200- MÁY CƯA CD
  • VIDEO VẬN HÀNH MÁY:


Facebook Twitter Google +1 19/09/2016 11:10:04 SA